تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان

تجربیات تدریس دبیر الهیات

تجربیات تدریس در دوره ابتدایی

آلودگي خاك- گزارشي از بلژيك

تجربیات تدریس درس فیزیک دبیرستان

تجربیات تدریس عربی دوره دبیرستان

تجربیات تدریس و روش های تدریس در دورس برق تئوری و کارگاهی

روش های نوین آموزش شیمی در مدارس و روش مبتنی بر IT در جهانی شدن آموزش شیمی

روشهای مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز

برنامه طرح تعالی مدرسه

حل تمرین کتاب روش اجرای محدود Reddy

دانلود مقاله تغييرات نقش زن در سينماي ايران- رشته هنر

دانلود تحقیق بررسی جرم سقط جنين در حقوق ايران

طرح درس چند پایه سوم و چهارم و پنجم

طرح درس مدرسه خرگوش ها

مقاله : برنامه ریزی استراتژیک در بانک با استفاده از مدل swot و sqpm

پایان نامه : ارتباط مستقیم امن کوانتومی با هدف بهبود عملکرد

مقاله : انرژی زمین گرمایی‎

مقاله : بمب الکترومغناطیسی

مقاله : انبرک های نوری

مقاله : برش پلاسما

مقاله : چرخه سوخت هسته ای

مقاله پیرامون نانو تکنولوژی

جزوه : کابل و سرکابل

مقاله : موتورگیربکس های آسانسور

مقاله : بیوسنسورهای نوری

مديريت علمی

مقاله : شبکه های سنسور نودی‎

کنترل دسترسی به کمک تکنولوژی RFID

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )