پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم (راه ها و حمل ونقل ها)2

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم (همسایگان ایران)

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم (کشاوررزی درایران)

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم (زراعت وباغداری)

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم (ایران و منابع انرژی)

پاورپوینت درس9 مطالعات اجتماعی ششم (شکوفایی علوم وفنون پس از ظهور اسلام)

پاورپوینت درس10 مطالعات اجتماعی ششم (چه عواملی باعث گسترش علوم وفنون دردوره اسلامی شد)

مقاله در مورد زندگی نامه شاه اسماعیل

پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی ششم ( اصفهان نصف جهان)

مقاله در مورد شهید باکری از زبان همسرش

مقاله در مورد زندگی نامه سعدی

پاورپوینت درس12 مطالعات اجتماعی ششم (چرافرهنگ و هنر دردوره صفویه شکوفاشد)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی ششم (برنامه ریزی متعادل)

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی ششم (ویزگیهای دریاهای ایران)

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی ششم (دریا نعمت حدادادی)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی ششم (مطالعه موردی)

دانلود کانفیگ بسیارعالی ReaKSiYoNv2

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی ششم (ایستادگی در برابر بیگانگان)

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی ششم (مبارزه مردم ایران بااستعمار)

پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی هفتم (قوانین ومقررات)

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی هفتم (قانون گذاری)

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم (تولید و توزیع)

مجموعه پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع طراحی منظر و فضای سبز

مقاله در مورد زندگی نامه شهید حسین فهمیده

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع ویلا

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع بیمارستان شماره 2

نمایش فایل منیجر از راه دور

بررسی و تحقیق-شناخت انواع انرژی در جهان- در 230 صفحه-docx

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی نهم (من کجا زندگی میکنم)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی هفتم (ایران خانه ما)